Unclaimed Property

In California, unclaimed property or lost money is the responsibility of the State Controller's Office (SCO). Questions regarding unclaimed property should be directed to the SCO.

Web site

Phone

  • Nationwide: (800) 992-4647
  • Outside of U.S.: (916) 323-2827

En español
Si tiene preguntas, favor de llamar a la oficina de Propiedad sin Reclamos:
1 (800) 992-4647 (desde todo el país)
(916) 323-2827 (desde fuera de los Estados Unidos)

中文
您如果有疑問,請與無人認領財產處消費者服務處聯絡:
1 (800) 992-4647 (美國境內)
(916) 323-2827 (美國境外)

Sa Tagalog
Kung mayroon kayong mga tanong, mangyaring Kontakin ang Dibisyon ng Hindi Inangkin an Ari-arian, Yunit ng Mga Serbisyo sa Konsumidor:
1 (800) 992-4647 (Sa Buong Bansa)
(916) 323-2827 (Sa Labas ng Estados Unidos)